Výběr tyristorového regulátoru výkonu pro infrazářiče

Středovlnné a dlouhovlnné infračervené zářiče se chovají jako normální odporové zátěže, a při výběru thyristorového regulátoru výkonu je možné postupovat stejně jako u topných elementů založených na běžné odporové zátěži. Vyjímkou je situace, kdy jsou středovlnné zářiče používány při napěťové hodnotě nižší než jmenovitá. V takovém případě je nutné je považovat za krátkovlnné infračervené zářiče a přistupovat k jejich řízení odpovídajícím způsobem.

U krátkovlnných infrazářičů, a zvláště u ultrakrátkovlnných IR lamp, je nutné věnovat zvláštní pozornost výběru thyristorového regulátoru výkonu a jeho správnému dimenzování. Zapínání krátkovlnných infrazářičů může být doprovázeno proudovými špičkami, které dosahují až 16krát vyšší hodnoty než jmenovitý proud. Pro řízení je možné použít několik typů spínání: spínání jedním cyklem (SC – Single Cycle), spínání polovinou cyklu (HC – Half Cycle) nebo fázové řízení (PA – Phase Angle) s nastavenou funkcí omezení topného proudu (CL – Current Limit).

Fázové řízení (PA - Phase Angle)

Fázové řízení je založeno na sepnutí tyristoru v určitém bodě během napěťového cyklu. Velikost této části cyklu, během níž je zůstává tyristor sepnutý, se řídí hodnotou od 0 a 100%. Tímto způsobem se efektivně mění množství energie dodávané zátěži. Výhodou fázového řízení je plynulá regulace výkonu. Nevýhodou je však generování EMI - elektromagnetického rušení. Fázové řízení generuje napěťové a proudové průběhy, které se odchylují od ideální sinusové křivky, protože zahrnují složky s vyššími harmonickými frekvencemi. Tato odchylka od čistě sinusového průběhu, známá jako harmonické zkreslení, může negativně ovlivňovat kvalitu napájecí sítě. Dále může způsobovat technické problémy u dalších elektronických zařízení připojených do stejné sítě.

Spínání jedním cyklem (SC - Single Cycle)

Režim spínání jedním cyklem je nejrychlejší metodou spínání při nulovém napětí. Při vstupním signálu 25% je výstupem jeden cykl ZAP a tři cykly VYP. Při vstupním signálu 50% je výstupem jeden cykl ZAP a jeden cykl VYP. Při vstupním signálu 75% je výstupem tři cykly ZAP a jeden cykl VYP. Při vstupním signálu 76% je výstup stejný jako při 75%, ale při každém cyklu ZAP je procesorem proveden výpočet 76/75 a až hodnota zbytku dosáhne jedné, je proveden jeden cykl ZAP navíc. Pro řízení spínání jedním cyklem je nutný analogový vstupní signál. Tento režim spínání se používá pro spínání zátěží s malou setrvačností jako např. krátkovlnné infralampy.

Spínání polovinou cyklu (HC - Half Cycle)

Spínání polovinou cyklu snižuje kolísání výkonu, spíná se vždy jedna celá půlvlna, kladné a záporné půlvlny jsou vyvážené, aby se zajistilo, že neexistuje DC složka. Tento režim spínání je určen zejména pro krátkovlnné infralampy. Na obrázku je znázorněn průběh spínání pro 33%, 50% a 66% výkonu.

Omezení proudu (CL - Current Limit)

Pomocí funkce omezení proudu (CL - Current Limit) lze nastavit proudový limit. Tato funkce využívá k omezení poudu fázové řízení. Fázový úhel spínání je řízen tak, aby RMS hodnota proudu zátěží nepřekročila nastavenou mez. Pokud proud mez přesáhne, dojde k snížení napětí tak, aby proud poklesl na stanovenou mez.

Jednofázové zapojení

Pro regulaci výkonu do infrazářiče zapojeného jednofázově doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo C 1PH

Trojúhelník a hvězda bez vyvedeného středu

Pro regulaci výkonu do infrazářiče zapojeného do trojúhelníku nebo hvězdy bez vyvedeného středu doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo C 3PH

Hvězda s vyvedeným středem

Pro regulaci výkonu do infrazářiče zapojeného do hvězdy s vyvedeným středem doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo C 3PH

Otevřený trojúhelník

Pro regulaci výkonu do infrazářiče zapojeného do otevřeného trojúhelníku doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo C 3PH nebo alternativně tři samostatné jednotky Revo C 1PH

Produkty

REVO C 1PH 30-40 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 30 až 40 A

REVO C 1PH 60-210 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 60 až 210 A

REVO C 1PH 300-800 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 300 až 800 A

REVO C 3PH 30-40 A

 • Třífázový modu
 • Proud 30 až 40 A

REVO C 3PH 60-210 A

 • Třífázový modu
 • Proud 60 až 210 A

REVO C 3PH 300-800 A

 • Třífázový modu
 • Proud 300 až 800 A