Měřicí princip

Kalorimetrické snímače proudění

Kalorimetrické snímače proudění kapalin nacházejí uplatnění v mnoha oblastech průmyslu pro měření rychlosti proudění médií na vodní bázi, jako jsou chladicí kapaliny nebo čisticí roztoky v CIP stanicích. Princip kalorimetrických snímačů proudění je založen na fyzikálních zákonech vedení tepla a přenosu tepla v kapalinách. Vyhřívaný senzor je chlazen kapalinou, která kolem něj proudí. Přesným měřením teploty lze stanovit stupeň chlazení, který je přímo závislý na rychlosti proudění kapaliny.

V mnoha aplikacích slouží snímače proudění k pouhému limitnímu rozpoznání stavů proudí - neproudí. Pro tyto účely jsou čidla vybavena binárním výstupem. Nové moderní kalorimetrické snímače vybavují výrobci rovněž možností analogového výstupu, pomocí jehož lze odečítat přímo hodnotu rychlosti proudění. V případě snímačů Baumer lze spojitě měřit rychlost proudění v rozsahu 10 až 400 cm/s. Při znalosti průřezu potrubí, v kterém je kalorimetrický snímač proudění umístěn, lze výpočtem stanovit průtok. Často se rovněž setkáváme s pojmem kalorimetrické průtokoměry.

Výhody kompaktního uspořádání snímačů firmy Baumer

V případě snímačů Baumer je topné tělísko a teplotní čidla integrována do jednoho zapouzdřeného kompaktního čidla. Toto uspořádání umožňuje plné zapouzdření, což přináší odolnost řešení vůči kondenzaci. Kompaktnost čidla přináší další výhodu v rychlé reakční době díky možnosti integrace do stonku s průměrem jen 6mm. Oproti jiným řešením je životnost čidla vystaveného vysokým teplotám mnohonásobně delší. Teplota měřeného média může dosáhnout až 150°C, aniž by došlo k poškození čidla. Sterilizace v potravinářských provozech tedy nečiní čidlu žádné problémy. Samotné měření je možné až do teploty 125°C, což zaručuje bezproblémové použití v chladicích systémech. Na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení je čidlo konstruováno tak, že umožňuje montáž v libovolné poloze a natočení.

Rychlost proudění / průtok a teplota jedním čidlem

Protože je měřicí princip založen na přesném měření teploty, lze tak efektivně jedním čidlem měřit nejen rychlost proudění / průtok, ale také teplotu média. Současné měření rychlosti těchto dvou veličin je často využíváno v chladicích systémech nebo v aplikacích v potravinářství.

Prezentace snímačů proudění Baumer FlexFlow

Hlavní produktový manažer Martin Leupold z firmy Baumer prezentuje nové kalorimetrické snímače proudění FlexFlow pro efektivní současné měření teploty a rychlosti proudění kapalin. Přednáška proběhla 30. ledna 2018 u příležitosti Technical Press Days organizovaných v německém městě Karlsruhe. Přednáška je v německém jazyce.

Produkty

Baumer FlexFlow PF20S

Snímač proudění pro průmyslové aplikace

Baumer FlexFlow PF20H

Snímač proudění pro hygienické aplikace