Měřicí princip magnetostrikčních snímačů Temposonics

Absolutní, lineární snímače vzdálenosti Temposonics využívají firmou vyvinutou magnetostrikční technologii pro spolehlivé a přesné měření polohy. Vývoj v oblasti mikroelektroniky a fyzikálních jevů, jako jsou magnetostrikce a její specifické projevy - Wiedemannův a Villariho jev, přispěl k precizní detekci polohy za pomoci feromagnetických materiálů a ultrazvukových vln.

Robustně konstruovaný snímač obsahuje feromagnetický vlnovod, polohový magnet a převodník torze-impuls s elektronikou pro zpracování signálu. Permanentní magnet, umístěný na pohyblivé části stroje, vytváří v místě své polohy na vlnovodu magnetické pole. Do vlnovodu je z elektroniky snímače vyslán krátký proudový impuls, který v celé jeho délce vybudí radiální magnetické pole. Interakce obou magnetických polí vybudí torzní impulz, který se šíří jako mechanický vzruch rychlostí zvuku. Na začátku feromagnetického vodiče se mechanický vzruch zachytí snímacím zařízením a změřením časové prodlevy od vyslání budicího impulsu se určí poloha místa vzniku mechanického vzruchu a tedy velmi přesně a reprodukovatelně i poloha permanentního magnetu. Tato technologie, umožňující určení vzdálenosti objektu s vysokou přesností a rozlišením.

Použití magnetostrikčních snímačů

Magnetostrikční snímače nabízí řadu technických i ekonomických výhod pro široké spektrum aplikací, od výrobních linek a hydraulických systémů, integrace do hydraulických válců až po specifické aplikace, jako je měření hladiny kapalin. Díky inovacím, jako je programování snímačů bez nutnosti otevírání pouzder a vizuální signalizace stavu zařízení, se tyto snímače snadno instalují a udržují. Při výběru technologie snímání je klíčové zvážit nejen počáteční náklady, ale i celkové provozní náklady a dlouhodobou udržitelnost systému, kde magnetostrikční snímače díky své odolnosti a bezkontaktnímu měření nabízí významné úspory, zvyšují produktivitu a bezpečnost v průmyslových aplikacích.

Přístroje

Profilové snímače polohy Temposonics

Profilové magnetostrikční snímače umožňují přesné a spolehlivé měření lineární polohy v širokém spektru aplikací. Různé délky a výstupy, provedení s táhlem, s vedeným magnetem připojeným na pohyblivý člen vodící tyčkou nebo provedení s volným magnetem.

Tyčové snímače polohy Temposonics

Tyčové magnetostrikční snímače polohy pro přímou montáž do hydraulických válců. Plné zapouzdření snímačů zaručuje odolnost proti vysokým provozním tlakům a odolnost proti vibracím. Verze s různými montážními přírubami, měřicími rozsahy a výstupy.

Příslušenství snímačů polohy Temposonics

Široké spektrum magnetů, vodítek, připojovacích konektrorů, kabelů, programátorů umožňujících změnu rozsahu, montážních svěrek, podložek a mnoho dalšího užitného příslušenství pro magnetostrikční snímače lineární polohy Temposonic.