Měření pH je klíčovou analytickou technikou v mnoha průmyslových, výzkumných a environmentálních aplikacích. Technologie sond Memosens představuje pokročilý přístup k měření pH, který přináší značné výhody oproti tradičním metodám. Tento článek se zaměřuje na principy, výhody a aplikace sond Memosens v kontextu měření pH.

Úvod do technologie Memosens

Memosens je technologie pro digitální přenos signálu, která byla vyvinuta pro použití v různých typů senzorů, včetně sond pro měření pH. Klíčovou vlastností této technologie je, že umožňuje kompletně galvanické oddělení mezi sensorem a analyzátorem. To znamená, že signál získaný ze sondy je digitálně převeden a přenesen do analyzátoru bez fyzického kontaktu, což eliminuje mnoho tradičních problémů spojených s analogovými signály, jako je koroze nebo elektromagnetické rušení.

Principy měření pH sondami Memosens

Sondy Memosens pro měření pH fungují na principu detekce aktivit vodíkových iontů ve vzorku. Senzor pH je obvykle tvořen dvěma elektrodami: indikátorovou elektrodou, která je citlivá na koncentraci vodíkových iontů, a referenční elektrodou, která slouží jako stabilní srovnávací bod. Výstupní signál z těchto elektrod je ovlivněn pH vzorku, který se měří.

V technologii Memosens jsou data z elektrod digitalizována přímo u senzoru a přenesena do analyzátoru digitálně. To umožňuje, aby byla data před zpracováním korigována a kalibrována, což zvyšuje přesnost a spolehlivost měření.

 1. Induktivní spojení dodává energii do hlavice senzoru a zároveň umožňuje obousměrný přenos signálu mezi hlavicí senzoru a spojkou kabelu.
 2. Hlavice senzoru je zcela hermeticky uzavřená. To znamená, že senzor nevykazuje žádné zkreslení měřených hodnot v důsledku vlhkosti, koroze nebo solných můstků.
 3. Integrovaná paměť dokumentuje celý životní cyklus (celkové provozní hodiny, provozní hodiny za extrémních procesních podmínek, historie kalibrace atd.) senzoru. To umožňuje prediktivní údržbu.
 4. Patentovaný bajonetový zámek zajišťuje bezpečné spojení mezi hlavicí a kabelem. Pokud spojení chybí, analyzátor to detekuje a zobrazí tuto informaci.

Výhody technologie Memosens

 • Vysoká odolnost vůči rušení: Digitální přenos signálu znamená, že měření je méně náchylné k rušení způsobenému elektromagnetickými poli nebo dlouhými kabely.
 • Snadná údržba a kalibrace: Senzory Memosens lze snadno odpojit a připojit bez nutnosti dalšího nastavování nebo kalibrace na místě. To usnadňuje údržbu a výměnu senzorů.
 • Dlouhá životnost: Díky digitální komunikaci a galvanickému oddělení jsou senzory méně náchylné k poškození způsobenému korozí nebo vlhkostí.
 • Přesnost a spolehlivost: Digitalizace signálu u senzoru znamená, že měření je konzistentní a opakovatelné, s vysokou úrovní přesnosti.

Aplikace sond Memosens

Sondy Memosens nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových a výzkumných oblastí:

 • Vodní hospodářství: Měření pH v čistírnách odpadních vod, pitné vodě a procesech úpravy vody.
 • Chemický průmysl: Kontrola pH v procesech, kde je kritická přesnost a spolehlivost, jako je výroba chemikálií nebo farmaceutických výrobků.
 • Potravinářství a nápoje: Měření pH při výrobě potravin a nápojů, kde je důležitá kvalita a bezpečnost produktů.
 • Biotechnologie: Aplikace v bioreaktorech a fermentačních procesech, kde je klíčová přesná regulace pH.

Závěr

Technologie sond Memosens představuje revoluční krok vpřed v oblasti měření pH. Díky své vysoké přesnosti, odolnosti vůči rušení, snadné údržbě a dlouhé životnosti najde uplatnění v mnoha průmyslových a výzkumných aplikacích. S příchodem této technologie se očekává, že bude mít významný dopad na zlepšení procesů měření a kontroly kvality v mnoha odvětvích.

Přístroje

Memosens přístroje pro měření pH

Digitální pH sondy Knick s bezkontaktním připojením Memosens. Analyzátory Knick Stratos v robustním krytu, Knick MemoRail pro montáž na lištu nebo přenosné přístroje Knick Portavo pro měření pH a dalších elektrochemických veličin pomocí sond Memosens.