Měření tlaku vodíku: Výzvy a řešení

Vodík, nejmenší atom ve vesmíru, představuje při měření tlaku řadu technických výzev. Snímače tlaku určené pro vodíkové aplikace musí být konstruovány s ohledem na dlouhou životnost a odolnost vůči korozivním účinkům vodíku. Jedním z klíčových prvků je membrána potažená zlatem o tloušťce 15 µm, která zajišťuje vysokou odolnost a přesnost měření.

Vodík je velmi malá molekula, která může pronikat a difúzovat přes mnoho materiálů, což může způsobit nepřesnosti měření a zkrátit životnost senzoru. Zlatý povlak pomáhá minimalizovat tento efekt, protože zlato je relativně nepropustné pro vodík. Navíc zlato je inertní materiál, který odolává korozi a chemickým reakcím, což je klíčové pro udržení přesnosti a spolehlivosti měření v prostředí s vodíkem.

Mnoho výrobců povlakování zlatem nepoužívá nebo používá jen slabou vrstvu, což vede ke značnému omezení životnosti takových snímačů, které při vyšších tlacích vydrží bez poruchy jen několik měsíců. Pouze Baumer, díky membráně potažené zlatem o tloušťce 15 µm, může garantovat dlouhou životnost při vystavení snímače vysokému tlaku vodíku.

Technické vlastnosti snímačů tlaku pro vodík

Snímače tlaku pro vodíkové aplikace jsou schopny měřit tlak až do 1200 bar s přesností ≤ 0,5 % FS (full scale). Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich plně svařovaná konstrukce zajišťuje maximální odolnost a spolehlivost. Pro aplikace v potenciálně výbušném prostředí jsou k dispozici v ex-provedení s certifikací ATEX, a navíc jsou bez oleje a mastnot.

Výhody použití snímačů tlaku Baumer

Snímače tlaku Baumer jsou inovativní zařízení navržená pro monitorování a řízení vodíkových aplikací, jako je výroba, skladování, distribuce a nasazení v potrubních sítích. Tyto snímače splňují nejvyšší technické požadavky, zejména pokud jde o přesnost, robustnost a dlouhou životnost. Díky zlatem potažené membráně poskytují extrémně dlouhou životnost a spolehlivost.

 • Vhodnost pro výbušná prostředí: ATEX certifikace, provozní teploty od -40 do +85 °C.
 • Optimalizovaná životnost: Vodíková těsnost více než 30 let, zlatá vrstva o tloušťce 15 µm.
 • Efektivita a robustnost: Přesnost < 0,5 % FS, plně svařovaná konstrukce z nerezové oceli.
 • Trvale vysoký výkon: Dlouhodobá stabilita < 0,2 % FS.

Oblasti použití

Snímače tlaku jsou nasazeny v celém řetězci dodávky vodíku, od výrobních zařízení po distribuční stanice, a to jak uvnitř, tak mimo nebezpečné oblasti. Typické aplikace zahrnují:

 1. Zdroj vody: Základní surovina pro výrobu vodíku.
 2. Vodní čerpadlo: Přesun vody do dalších částí systému.
 3. Mikrofiltrační systém: Čištění vody pro výrobu vodíku.
 4. Elektrolyzér: Rozklad vody na vodík a kyslík.
 5. Vodíkové potrubí: Doprava vodíku mezi zařízeními.
 6. Sušička vodíku: Odstranění vlhkosti z vodíku.
 7. Kompresor vodíku: Stlačování vodíku pro skladování a transport.
 8. Skladovací systém vodíku: Bezpečné uložení vodíku.
 9. Plnicí stanice pro dopravu: Plnění vodíkových nádrží vozidel.
 10. Konverze vodíku na elektřinu: Stacionární palivové články pro průmyslové a domácí využití.

Portfolio produktů

Baumer nabízí dva vysoce přesné snímače tlaku vhodné pro širokou škálu aplikací v oblasti zpracování vodíku:

 • Snímač tlaku Y923: Vhodný pro tlaky v rozmezí 10 až 400 bar.
 • Snímač tlaku PBMN: Vhodný pro tlaky v rozmezí 600 až 1200 bar.

Tyto snímače poskytují spolehlivé a přesné měření, což je klíčové pro efektivní a bezpečný provoz vodíkových systémů.

Produkty

Snímač tlaku PBMN

 • Vhodný pro tlaky v rozmezí 600 až 1200 bar

Snímač tlaku Y923

 • Vhodný pro tlaky v rozmezí 10 až 400 bar