Odstřeďovací stroje pro mlékárenský průmysl

Rychlost proudění a tlak při vstupu mléka do odstředivky ovlivňují účinnost procesu separace mléka a smetany i životnost odstředivky. Chcete-li zachovat optimální proces odstředění a snížit množství odpadu během čištění, Baumer Vám ukáže 3 příklady, jak zefektivnit proces.

Aplikace

Měření průtoku, teploty a tlaku

Tlak a rychlost proudění v potrubí před vstupem mléka do odstředivky zásadně ovlivňují účinnost procesu oddělení mléka a smetany i životnost samotné odstředivky. Pokud jsou rychlost proudění a tlak příliš nízké, dojde k zvýšení vibrací a snížení výkonu odstředivky. Snímač proudění Baumer FlexFlow dokáže udržet správnou rychlost proudění a současně potřebnou teplotu, tak aby byl zajištěn co možná nejlepší výkon separačního procesu.

Měření diferenčního tlaku

Tři tlakové senzory udržují diferenční tlak mezi vstupem mléka do odstředivky a dvěma výstupy pro odstředěné mléko a smetanu. Diferenční tlak je ukazatelem výkonu odstředivky a tedy i účinnosti separačního procesu. S vysokou přesností 0,1% FS monitorují převodníky Baumer PFMH a PBMH tlakové ztráty a pomáhají tak regulovat účinnost čerpadel při vstupu mléka do odstředivky.

Detekce kalů

Během procesu oddělování smetany a odstředěného mléka se postupně vytváří odstředivkový kal. Nahromaděný kal je následně „vystřelen“ přes odkalovací štěrbinu do vnějšího sběrače. Současně s kalem je odmrštěno asi 4 až 6 litrů odstředěného mléka. Za účelem snížení plýtvání mléka lze k měření přítomnosti kalu použít senzor detekce kalu. Hladinový spínač Baumer dokáže detekovat rozdíl mezi mlékem a kalem a pošle signál k otevření kalové trysky pouze v případě detekce kalu. Tím se snižují ztráty odstředěného mléka a zvyšuje účinnost odstředivky.

Produkty

Měření proudění kapalin

  • Kompaktní snímač nezávislý na montážní poloze, kalorimetrický princip měření
  • Současné měření rychlosti proudění a teploty pro média na vodní bázi
  • Velký rozsah měření 10 až 400 cm/s

Hygienické snímače tlaku

  • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
  • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
  • Kondenzaci odolný měřicí systém

Hladinové spínače CleverLevel

  • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
  • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
  • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media