Kontrola procesu plnění mléka do obalů

V závěrečné fázi zpracování se zvyšují hygienické požadavky. Mléko bylo pasterizováno a je nyní připraveno k plnění do obalů a následné expedici.

Aplikace

Konečná kontrola mléka

Po primárním balení není možné zjistit škodlivou kontaminaci baleného mléka. Jakékoli zbytkové chemikálie z cyklu CIP by mohly migrovat do procesu plnění. Měřič vodivosti instalovaný v napájecím toku vyrovnávací nádrže plnicího stroje může detekovat odchylky a zastavit proces plnění. Senzor vodivosti CombiLyz s přesností 1% měří velmi nízké odchylky vodivosti. Tím je zajištěna detekce minimálních kontaminantů ve finálním produktu a zastavení procesu plnění, aby byla zajištěna bezpečnost potravin.

Měření tlaku ve vyrovnávací nádrži

Tlak ve vyrovnávací nádrži těsně před plnicími ventily snižuje množství pěny. Převodník talku Baumer PP20H s hygienickým procesním připojením lze použít k řešení této aplikace a ke zkrácení doby čištění během CIP.

Měření hladiny ve vyrovnávací nádrži

Během procesu plnění je třeba neustále regulovat hladinu uvnitř vyrovnávací nádrže, aby se zabránilo zastavení plnící linky. Měření musí být přesné, velmi rychlé a nezávislé na pěnivém povrchu. Potenciometrický snímač hladiny Baumer LSP má velmi rychlou dobu odezvy a měřicí princip je účinný i při slábnutí pěny.

Proces oplachování validace čištění

V potravinářském průmyslu je zásadní mít čistý obal před plněním. Měření rychlosti výdeje a teploty chemikálií v procesu oplachování lze použít k zajištění toho, že nádoba byla propláchnuta a dezinfikována do bodu, kdy je bezpečná pro plnění. Kalorimetrickou technologii použitou u snímače proudění Baumer FlexFlow PF20H lze použít k měření rychlosti i teploty proudění. Použití jednoho zařízení pro dvě měření snižuje náklady na instalaci. Robustnost tohoto snímače zvyšuje jeho životnost, zabraňuje neplánovaným odstávkám výroby a pomáhá Vám dosáhnout maximální spolehlivosti v oblasti bezpečnosti potravin.

Produkty

Indukční snímače vodivosti

 • Možnost přepočtu vodivosti na koncentraci v přístroji (předdefinované tabulky pro louh a kyselinu dusičnou, další možné zadat v až 30 bodech)
 • 2 výstupy 4...20 mA pro vodivost a teplotu
 • Grafický dotekový displej CombiView, dvě limitní relé

Hygienické snímače tlaku

 • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
 • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
 • Kondenzaci odolný měřicí systém

Potenciometrický snímač hladiny

 • Určený pro spojité měření hladiny v nádržích
 • Vhodný pro hygienické aplikace 
 • Smáčené časti z nerezu a materiálu PEEK

Měření proudění kapalin

 • Kompaktní snímač nezávislý na montážní poloze, kalorimetrický princip měření
 • Současné měření rychlosti proudění a teploty pro média na vodní bázi
 • Velký rozsah měření 10 až 400 cm/s