Příjem syrového mléka

Syrové mléko se přečerpává z cisteren do skladovacích nádrží. V této oblasti jsou hlavními komponenty vyrovnávací nádrž, odvzdušňovací nádrž, objemový průtokoměr a ventilový blok. Jelikož je mléko nepasterizované, senzory nemusí splňovat nejvyšší hygienické požadavky.

Aplikace

Ochrana proti přetečení pěny a kapaliny

Během procesu odvzdušňování dochází k pěnění mléka. Pěna může komplikovat detekci hladiny. Hladinové spínače Baumer mohou snadno detekovat pěnu nebo kapalinu a udržovat správnou hladinu průtoku tak, aby nedocházelo k přetečení a aby se pěna nedostala do vakuového cyklu. Díky robustní konstrukci a možnosti volby posuvného připojení hladinového spínače se snadno nastavuje optimální poloha a je zajištěna dlouhá životnost i v náročných podmínkách.

Rychlé kontinuální měření hladiny

V nádrži odvzdušňovače je důležité nastavit proces tak, aby se z mléka odstranilo co nejvíce vzduchu. Řízení rychlosti čerpadla je kritické. Senzor kontinuálního měření hladiny LSP s velmi rychlou odezvou lze použít k udržení regulace hladiny i u malých nádob, kde se hladina rychle mění. To zvyšuje účinnost a zkracuje čas během procesu odvzdušňování.

Ochrana čerpadla v nádrži

Abychom ochránili čerpadlo před poškozením, musíme detekovat minimální hladinu uvnitř nádrže. Hladinové spínače Baumer chrání čerpadlo před spuštěním nasucho během plnění a vyprazdňování nádrže nebo potrubí. Zejména v procesech, kde se může tvořit pěna, musí být senzor schopen rozlišit, zda je médiem pouze pěna nebo kapalina. Konvenční snímače (vibrační vidličky) mají problémy s detekcí těchto podmínek.

Monitorování hladiny nádrží

Zobrazovač Baumer DFON lze v oblasti příjmu mléka použít k zobrazení stavu hladiny syrového mléka v silu. Velká podsvícená dotyková obrazovka umožňuje operátorovi snadno zobrazit stav v reálném čase. Hygienické robustní pouzdro IP67 zaručuje dlouhou životnost a ochranu před působením vnějších vlivů.

Produkty

Magneticko-indukční průtokoměry

 • Pro média s vodivostí> 5 µS/cm v uzavřených systémech
 • Rozsah měření 0… 280 m³/h průměrem potrubí DN 3… 100
 • Splňuje hygienickou normou 3-A a FDA

Potenciometrický snímač hladiny

 • Určený pro spojité měření hladiny v nádržích
 • Vhodný pro hygienické aplikace 
 • Smáčené časti z nerezu a materiálu PEEK

Hladinové spínače Baumer

 • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
 • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
 • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media

Procesní indikátor proudové smyčky

 • Grafický dotekový displej, různé barvy podsvětlení
 • Mnoho způsobů zobrazení procesní veličiny
 • Napájení z proudové smyčky