Bourdon RT2E

Odolný termostat s ATEX certifikací
Bourdon RT2E

  • Výborná reprodukovatelnost
  • Odolný při překročení rozsahu teploty
  • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání teploty
  • Možnost volby pevného stonku nebo kapiláry
  • Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21, 22
  • Certifikace ATEX Ex d