Bourdon RPPE4

Manostat a ATEX certifikací
Bourdon RPPE4

  • Vysoká odolnost proti přetlaku až 100 bar
  • Výborná reprodukovatelnost
  • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
  • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
  • Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21, 22
  • Certifikace ATEX Ex II 2 GD
  • Membrána Viton s vysokou odolností proti přetlaku