Váš partner pro řešení měření tlaku a teploty

Od surové ropy ke konečnému produktu je dlouhá cesta. Již několik desetiletí je Bourdon předním dodavatelem pro ropný a plynárenský průmysl. Bourdon je důvěryhodný partner a odborník v oboru, který ví o požadavcích každého procesu průzkumu a těžby. Ať už jde o spolehlivé řízení procesu při vrtání a těžbě ropy, o spolehlivé sledování procesu rafinace nebo o přepravu a skladování v souladu se současnými standardy - vždy se můžete spolehnout na špičkovou kvalitu procesních přístrojů Bourdon.

Aplikace

Hlubinné vrty na pevnině a na moři

Výbušné plyny, silné vibrace, extrémní povětrnostní podmínky a agresivní slaná korozní atmosféra klade velmi náročné požadavky. Bezpečnost zde mohou zajistit pouze robustní a spolehlivé tlakoměry, chemické membány, jímky a teploměry.

Těžba ropy a plynu, údržba vrtů

Spolehlivost a přesnost - zásadní požadavky v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Naše přístroje pro měření tlaku a teploty vydrží v prostředích, kde jsou přítomna korozivní a agresivní média a mají osvědčení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Druhotná intenzifikace těžby ropy

Extrémní odolnost a vysoká přesnost. Ať už na pevnině nebo na moři, při měření tlaku, hladiny nebo teploty - Bourdon nabízí výrobky s antikorozním povlakem, které zajišťují nepropustnost a těsnící schopnosti po celou dobu životnosti.

Rafinerie, zpracování ropy a plynu

Jeden základní požadavek: nulové selhání! Ať už jde o teploměry nebo bezpečnostní manometry se zlepšenou ochranou obsluhy, poskytujeme vysoce spolehlivá řešení pro všechny úlohy měření v procesech zpracování ropy a plynu.

Přeprava ropy a plynu

Měřicí přístroje Bourdon s certifikací pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu zabezpečují všechny procesy v provozu ropovodů a plynovodů, od řízení a čerpání až po kompresorové stanice a distribuční terminály.

Skladování

Skladování ropných produktů a plynu je nutné k uspokojení sezónních a jiných výkyvů poptávky. Široké portfolio přístrojů Bourdon zajistí nezbytné monitorování tlaku, teploty a hladiny pro bezpečný provoz zásobníků.

Úprava vody

Rostoucí využívání vody pro výrobu ropy a zemního plynu vytváří potřebu postupně složitějších zařízení na úpravu vody. Bourdon podporuje své zákazníky ve snaze o snižování spotřeby energie a implementování ekologicky udržitelných procesů.

Produkty

Manometry Bourdon

 • Celonerezová provedení
 • Vhodné pro korozivní plyny a kapaliy 
 • Volitelně ATEX a Lloyd‘s Register
 • Bezpečnostní třída S1 nebo S3

Membránové oddělovače

 • Chemicky odolné oddělovací membrány
 • Vhodné pro agresivní média a krystalizující látky
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Mnoho druhů procesních připojení

Diferenční manometry

 • Celonerezová provedení
 • Vhodné pro korozivní kapaliny a plyny
 • Provedení se spínacími kontakty
 • Velký výběr provedení a rozsahů

Bimetalové a plynové teploměry

 • Robustní celonerezová provedení
 • Pro přímou montáž nebo montáž do jímek
 • Mnoho variant procesních připojení
 • Vysoká odolnost proti vybracím