Skladování syrového mléka

Povětrnostní podmínky, sluneční záření a změny teplot mají vliv na přesnost měření a odolnost snímačů. Snímače Baumer jsou ideální pro nasazení v náročných venkovních podmínkách. Používají kryt z odolného nerezového materiálu s vysokým krytím proti pronikání vlhkosti a vykazují vysokou teplotní stabilitu měření. 

Aplikace

Hydrostatické měření hladiny v nádržích

Venkovní skladování je vždy ovlivněno okolní teplotou v závislosti na povětrnostních podmínkách. S přesností 0,1% FS a aktivní teplotní kompenzací překonává převodník tlaku Baumer CombiPress většinu senzorů ve své třídě a zajišťuje stejně přesné měření bez ohledu na okolní teplotu. To znamená méně údržby, protože ke kompenzaci sezónních povětrnostních podmínek není nutná žádná kalibrace. Robustní pouzdro z nerezové oceli je utěsněno na IP69K a je ideální pro venkovní instalace. Tím je zajištěna dlouhá životnost a úspora nákladů na údržbu.

Teplotní stabilita PFMH a PBMH

V mnoha případech, pokud se provozní teplota odchyluje od referenční (např. 20 °C), je preferován teplotně stabilní snímač s nižší počáteční přesností před méně stabilním snímačem s vyšší počáteční přesností. Naše převodníky tlaku Baumer PBMH a PFMH vynikají přesností ± 0,1% FS a vysokou teplotní stabilitou ± 0,06% FS/10K. To zahrnuje vliv na rozsah měření a nulový bod; v souladu s nejsilnějším prohlášením o přesnosti, známým jako „maximální chyba měření“ (EN 61298-2).

Detekce prázdné nádrže

Během procesu regenerace mléka, před cyklem CIP, je důležité, aby byla nádrž zcela prázdná. Tím je zajištěno, že veškeré mléko bylo odebráno před zahájením čištění. Pro řízení procesu sledování hladiny nabízí Baumer nejchytřejší a nejspolehlivější senzor, který je dnes na trhu k dispozici. Hladinový spínač Baumer nereaguje na silnou pěnu nebo povlaky, které ulpívají na špičce senzoru a tím zajistí spuštění CIP cyklu ve správný okamžik. To přispívá k bezpečnému, časově úspornému a spolehlivému řízení procesu.

Stáhněte si kalkulátor nádrže

Při kontinuálnímu měření hladiny hydrostatickým tlakem se využívá informace o tlaku sloupce kapaliny nad instalovaným snímačem v kombinaci se znalostí hustoty měřeného média. Pro přesné měření výšky mléka v nádržích je rozhodující volba parametrů zvoleného snímače tlaku, jako je přesnost a rozsah měření. Naše jednoduchá kalkulačka Vám pomůže s výpočty a zajistí, aby parametry snímače odpovídaly parametrům nádrže. Kalkulačka navíc ukáže možnost úspory při doplnění hladinového spínače Baumer do spodní části nádrže. Klakulačku naleznete ke stažení na produktových stránkách našich snímačů tlaku viz. níže uvedené odkazy.

Produkty

Hydrostatický tlak

  • Měření hladiny
  • Detekce hladiny v nádržích
  • Nejnižší měřicí rozsah 0,5 m (50 mbar)

Hladinové spínače Baumer

  • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
  • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
  • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media