Multifunkční regulátor
KS98-2

Moderní multifunkční regulátor s barevným grafickým displejem. Měření, regulace, řízení, výpočty, sběr dat, vizualizace, ovládání, hlídání mezí v jednom přístroji. Vhodný jako náhrada regulátorů PMA nebo přístrojů jiných výrbců. Moderní řešení všech druhů regulačních úloh.

Monitor průhybu rotoru
PM6000-BD

Unikátní karta pro vyhodnocení průhybu rotoru při protáčení pomocí metody dle patentu Doosan Škoda Power. Paměť referenčního vektoru pro kompenzaci zbytkového průhybu. Konfigurační software pro nastavení parametrů a grafické zobrazení měřených a vypočtených veličin.

Převodník teploty
FlexTop 2212

Převodník teploty do hlavice pro všechny typy běžně používaných termočlánků a odporových teploměrů na signál 4-20mA. Instalace na DIN lištu pomocí adaptéru. Programování pomocí microUSB. Galvanické oddělení mezi čidlem a výstupem. Napájení z proudové smyčky.

Hladinové spínače
Baumer CleverLevel

Hladinové spínače pro spolehlivou detekci hladiny kapalných, viskózních nebo sypkých materiálů v zásobnících, nádržích a potrubích. Odolnost proti ulpívání nečistot, past nebo pěny. Provedení pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Moderní náhrada vibračních vidliček.

Snímače průtoku
FlexFlow

Čidla rychlosti proudění pro média na vodní bázi pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Logický nebo spojitý analogový výstup. Kalorimetrický princip měření s technologií zajišťující vysokou teplotní odolnost a umožňující montáž čidla v libovolné poloze.

Hygienické teplotní čidlo
TER8

Hygienické teplotní čidlo Pt100 s možností zcela plochého čidla z odolného materiálu PEEK. Zcela unikátní čidlo s certifikací pro potravinářské aplikace, které nijak nezasahuje do procesu. Vhodné pro aplikace s míchadly a hnětadly. Volitelně integrovaný převodník na 4..20mA.

Význam monitorování vibrací točivých strojů

Motto: Pokud se něco točí, tak se to také chvěje. Jak moc, to záleží na mnoha okolnostech: rychlosti otáčení, rotující hmotě, kvalitě provedení atd. U nejmenších strojů lze možná chvění ignorovat, u větších už je třeba vibrace alespoň občas zkontrolovat a ty velké nebo důležité musí být monitorovány trvale. Na každém strojním zařízení je spousta parametrů, které je radno sledovat, chceme-li předejít provozním problémům nebo dokonce haváriím. Naší doménou je zejména monitorování vibrací a posuvů točivých strojů, kde uplatňujeme naše dlouholeté zkušenosti. Pro vaše zařízení tak vždy najdeme optimální řešení. Bouřlivý rozvoj elektroniky a výpočetní techniky v poslední dekádě pak umožňuje detekovat a objasnit i jevy donedávna neznámé či nevysvětlitelné.

FG320 - Tester systémů měření chvění, posuvů a otáček

Tester FG320 představuje unikátní přístroj pro nastavování a uvádění systémů pro zabezpečení chodu rotačních strojů do provozu. Přístroj simuluje veškeré typy používaných snímačů vibrací, posuvů, excentricity a otáček. Kompaktní a lehký přístroj je ovládán a napájen z běžného PC/notebooku se systémem Windows.

Tester se vejde do jakéhokoliv zavazadla a je tak vhodný zejména pro delší cesty s omezenou hmotností zavazadel - váží pouhých 300 gramů. Kromě laptopu / počítače a běžného USB-USB-B kabelu k němu není potřeba žádné další příslušenství.

Programem na PC je možné vybírat z databáze vibračních snímačů, uložit si uživatelský signál, nastavit rampu nebo zobrazit výstupní signál.

Magneticko-indukční průtokoměry Baumer CombiFlow

Magneticko-indukční průtokoměry, někdy zvané rovněž jako elektromagnetické (indukční) průtokoměry  představují již tradiční, ale stále velmi zajímavý princip měření průtoku a prošlého objemu kapalných a pastovitých materiálů a látek.

Narozdíl od mnoha jiných principů průtokoměrů, tento neobsahuje žádné mechanické pohyblivé součásti a nijak neovlivňuje tok, tlak ani vlastnosti měřeného média, které pouze musí být elektricky vodivé.

Jak název napovídá, jde o snímače měření průtoku, které využívají elektromagnetického pole generovaného elektromagnetem. Konkrétně jde o bezdotykové průtokoměry elektricky vodivých kapalin, které se chovají a lze je považovat za vodiče el. proudu.

CIP - řešení pro čištění a dezinfekci potrubí a nádrží

Udržovat technologii v naprosté hygienické čistotě je prioritou pro každý potravinářský provoz. Veškerá vedení a trubky se musí proplachovat čistícím médiem, aby se odstranily bakterie a usazeniny. Pro technologii čištění se zažil termín CIP, z algického Cleaning-in-Place neboli čištění na místě. Pro řízení CIP procesu je důležitá informace o koncentraci čistících roztoků, která se zjišťuje pomocí měření vodivosti a teploty. Indukční převodníky vodivosti CombiLyz mají přednastavené přepočetní tabulky pro často používané roztoky na bázi HNO3 (kyseliny dusičné) a NaOH (sodného louhu). Naše přístroje obsahují velmi rychlá teplotní čidla, která v konečném důsledku umožní šetřit roztoky během separace jednotlivých fází čistícího procesu. Přístroje CombiLyz šetří životní prostředí a Vaše finance.