Běžná odporová zátěž

chevron_right

Regulace odporových zátěží, jako jsou běžná topná tělesa, je poměrně jednoduchá. Tyristorové regulátory jsou velmi efektivní v regulaci těchto zátěží, protože odpor zůstává konstantní během celého cyklu.

Karbid křemíku SiC

chevron_right

Topné elementy z karbidu křemíku (SiC) mohou být náročnější na regulaci, protože jejich odpor se může měnit s teplotou a v čase. Tyristorový regulátor výkonu musí být schopen reagovat na tyto změny.

MoSi2 (Kanthal Super)

chevron_right

Zátěže na bázi MoSi2 (např. Kanthal Super) mají tendenci mít velmi nízký odpor za studena, který se zvyšuje s teplotou. To vyžaduje sofistikovanější metody regulace, aby se zabránilo nadměrnému proudu při zapnutí.

Zátěže přes transformátor

chevron_right

U regulace zátěží přes transformátor je důležité potlačení náběhového proudu. Metody řízení jsou odlišné pro transformátory, na jehož sekundár je připojena normální zátěž nebo zátěž se studeným odporem.

Infrazářiče

chevron_right

Infrazářiče mohou být náročné na regulaci kvůli jejich rychlé odezvě a vysokým špičkovým proudům, které jsou zvláště významné u krátkovlnných typů, dosahující 7 až 16krát vyšší hodnoty než je jmenovitý proud.

UV lampy

chevron_right

UV lampy mohou být náročné na regulaci kvůli jejich velmi rychlé odezvě. Pro potřeby přesného řízení intenzity a je vyžadovnána jemná regulace, aby se zajistila efektivita a předešlo poškození nebo zbytečnému opotřebení.